👉Theo dõi Fanpage để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí. Bấm vào đây
👉Tay không bắt giặc - Làm giàu không khó - Bấm vào đây
👉Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây
👉Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

 

KỸ NĂNG  NHẬN DIỆN VÀ  ĐẤU TRANH PHẢN BÁC

 CÁC QUAN ĐIỂM  SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG  CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

 


1 – Vì sao phải  đấu tranh với các quan điểm sai trai,  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Theo Khoản 3, Điều 1, Luật An ninh mạng năm 2018, “Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian”.

Không gian mạng là không gian ảo, nơi con người có thể liên lạc, kết nối, trao đổi, giao tiếp với nhau. Mặc dù không gian mạng là không gian ảo, nhưng những chủ thể giao tiếp trên môi trường ảo lại là những con người thực, thiết bị, phương tiện thực (máy tính, điện thoại thông minh, các hạ tầng thông tin…) và trao đổi các thông tin thực. Con người tương tác, trao đổi, lưu giữ thông tin trên các thiết bị, các nền tảng công nghệ như: trình duyệt web; trang web tin tức; mạng xã hội; các công cụ tìm kiếm, tra cứu; các tiện ích; các trang mạng mua bán, kinh doanh, học tập, âm nhạc, giải trí… 

Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính tới tháng 1/2023, số lượng người   sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam là gần 76 triệu người. Với số liệu thống kê trên thì thấy rằng Việt Nam đang là một quốc gia có số lượng người dùng Internet thuộc top đầu thế giới, cụ thể là đứng 12 trên thế giới và đứng thứ 6 ở khu vực Châu Á. Tỷ lệ sử dụng mạng internet của người Việt Nam là tương đối cao, trung bình khoảng gần 3 tiếng mỗi ngày để tham gia vào các hoạt động có liên quan tới mạng xã hội, internet.  

“Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác.  Dịch vụ mạng xã hội (social networking service) là “dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian. Những người tham gia dịch vụ mạng xã hội được gọi là cư dân mạng xã hội” .

Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, luôn toan tính tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận trong đời sống chính trị - xã hội của nước ta, với âm mưu cơ bản, lâu dài và rất thâm độc là xoay chuyển quỹ đạo phát triển của đất nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

Ở Việt Nam hiện nay, mạng xã hội trở thành phương tiện cung cấp thông tin và truyền thông hiệu quả, là một phương tiện mới trong công tác tuyên giáo. Tuy nhiên, đây cũng là công cụ mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, bất mãn chính trị lợi dụng để gia tăng hoạt động phá, đặc biệt là chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Do vậy, chúng ta phải tận dụng mạng xã hội vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

2– Các phương pháp chủ yếu để  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  

 Cần sử dụng phối hợp các phương pháp trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay nhằm đem lại hiệu quả thiết thực, cụ thể là:

- Kết hợp “xây” và “chống”, “xây” là chủ yếu, “chống” thì quyết liệt, hiệu quả. Nhân lên mặt tốt, lấy cái tốt át cái xấu, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cách làm hay, mô hình mới; làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, Nhà nước quản lý hiệu quả, hiệu lực; củng cố, tăng cường niếm tin ở Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ. Đấu tranh với cái xấu, cái ác; đẩy lùi, ngăn chặn mặt tiêu cực trong Đảng, Nhà nước, trong xã hội.

- Khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin; coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng  từ Trung ương đến cơ sở; sự phối hợp các tổ chức, cơ quan, lực lượng;  quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

-   Phát huy tính hiệu quả lực lượng nòng cốt  tham gia bảo vệ, đấu tranh; củng cố lực lượng chuyên trách; phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 35 các cấp và  lưc lượng chuyên trách  trong các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp.

- Tăng cường quản lý, kiểm soát đối với báo chí, xuất bản, mạng xã hội; ngăn chặn việc truy cập các trang mạng độc hại một cách có hiệu quả, đúng pháp luật; ngăn chặn tối đa, tin xấu độc, youtube rác; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối tượng vi phạm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của công dân, nâng cao khả năng “miễn nhiễm” các quan điểm sai trái, thù địch. Đa dạng hóa phương pháp đấu tranh; sử dụng đồng bộ các phương tiện thông tin đại chúng giữa báo mạng, báo hình, báo nói, báo in; tận dụng sức mạnh ở mỗi người dân. Tích cực, chủ động sử dụng không gian mạng; kịp thời cung cấp thông tin chính thống…

  3-   Cách thức các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội:

- Lợi dụng trang mạng lớn trên thế giới chống phá Việt Nam;

- Sử dụng và nhân rộng mạng lưới cộng tác viên để viết bài, đưa tin chống phá Đảng và Nhà nước ta;

- Sử dụng các thông tin chống phá ta của các quốc gia, tổ chức lớn trên thế giới, những cá nhân, tổ chức có ảnh hưởng lớn ở trong và ngoài nước để tán phát;

- Tạo dựng các trang web, blog các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Facebook để chia sẻ (share), phát tán thông tin;

- Nắm bắt, tận dụng thời điểm quan trọng, lợi dụng vấn đề, sự cố lớn của đất nước để phát tán thông tin xuyên tạc, chống phá…

 4 - Chiều bài các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta:

 - Gửi “kiến nghị”, “thư ngỏ” của hội, nhóm đến cơ quan tổ chức và các đồng chí lãnh đạo cấp cao.

- Phát tán trên mạng để tranh thủ sự ủng hộ của xã hội, truyền bá quan điểm chính trị của mình và gây áp lực đối với Đảng, Nhà nước.

- Ra “tuyên ngôn”, “tuyên bố” (với tư cách là nhóm xã hội hoặc các cá nhân) về một vấn đề nào đó.

- Gửi “thư riêng”, tài liệu của cá nhân, tổ chức đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời phát tán trên mạng xã hội.

- Bằng các hình thức bình luận (comment), hoặc thể hiện trạng thái (status) video clip, hình ảnh ở tài khoản cá nhân trên Facebook…

5 - Các phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Dảng  có thể áp dụng tại  Kiến An

Quận Kiến An có 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tổng số đảng viên lf 7.001 đồng chí. Đảng bộ quận luôn chú trọng công tác tư tưởng, chính trị, cán bộ, đảng viên thống nhất đoàn kết, Nhân dân đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ  phát triển kinh tế, xã hội quận. Trên địa bàn quận, Internet và mạng xã hội số người dùng rất lớn, trong đó số người dùng Internet hơn 110 nghìn (chiếm 85% dân số); dùng mạng xã hội hơn 98 nghìn người (chiếm trên 75% dân số).

Quận ủy Kiến An đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 quận, thường xuyên rà soát kiện toàn, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Tổ Thư ký và Nhóm Cộng tác viên đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, tiếp cận nhanh với Internet và mạng xã hội... kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp, đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ và mời chuyên gia về tập huấn nâng để cao nhận thức và kỹ năng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, hoạt động chống phá, thù địch.

Thành viên Ban Chỉ đạo 35 quận, Tổ Thư ký giúp việc, Nhóm Cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 quận; lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị quận; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy, đại diện các các cơ quan, đơn vị, trường học, đoàn thể từ quận đến cơ sở, các tổ dân phố trên địa bàn quận tham gia tập huấn và có ý kiến trao đổi; tiếp tục tuyên truyền khẳng định vai trò của công tác “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng thời, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân.

- Tổ chức   các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho lực lượng trực tiếp triển khai hoạt động đấu tranh chống quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

-  Tổ chức tiến hành đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

- Tổ chức công tác viết bài, xây dựng video clip, thiết kế tranh ảnh… đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực trên các diễn đàn, đặc biệt là trên mạng xã hội.

- Tổ chức viết bài trực diện đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc… 

- Cán bộ  các cơ quan chức năng làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần trang bị các kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc; viết bài đấu tranh phản bác; sử dụng các thao tác chia sẻ (share), bình luận (comment), thích (like)… một cách có hiệu quả, trong đó ưu tiên nhiều vào việc chia sẻ thống tin tích cực, gương người tốt việc tốt, kết quả phòng chống tiêu cực, cán bộ, đảng viên, công dân mẫu mực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 6 - Kỹ năng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vê nền tảng tư tưởng Đảng trên không gian mạng

Để phản bác các quan điểm sai trái, thủ địch,  bảo vê nền tảng tư tưởng Đảng trên không gian mạng,  cần phái nhận diện được thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Về nội dung và bản chất, có thể nhận diện thông tin xấu, độc tán phát trên internet và mạng xã hội “là những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, “đổi trắng, thay đen”, lẫn lộn đúng sai, thật giả hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu thù địch”.

Chúng ta có thể căn cứ vào Điều 5, khoản 1 (điểm a, b, c, d, e), Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định những hành vi bị cấm trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và những thông tin trên mạng để phân biệt thông tin xấu độc.

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;

d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Để tích cực phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, chúng ta cần tự trang bị vốn hiểu biết và kỹ năng cần thiết, như:

- Cần lưu ý đặc điểm ngôn từ, phương thức diễn đạt; phải kiểm chứng cơ sở nguồn tin xem thông tin đấy từ đâu đánh giá; 

- Xem đường liên kết trên các thông tin đó như: “.com”, hay “.org” là thuật ngữ kỹ thuật gọi là tên miền của nước ngoài, khác với “.vn”  là tên miền của Việt Nam. Nếu có “.vn” là các trang mạng chính thống của cơ quan tổ chức Nhà nước ở Việt Nam, có địa chỉ, thông tin đăng ký cụ thể và rõ ràng trên các trang đó.   

- Tìm các thông tin tương tự trên các trang mạng khác, để đánh giá và đối chứng so sánh thông tin.          

- Nên hỏi người có trách nhiệm về những thông tin đang còn phân vân, chưa rõ ràng;  những thông tin khi xuất hiện làm tổn hại đến ý trí, sức khỏe và tính mạng của người khác…

Sử dụng các thao tác chia sẻ (share), bình luận (comment), thích (like) trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo kiểu:

- Cổ súy, hùa theo cái tốt (ta đưa tin, người của ta khen; địch chê thì ta bênh; địch bênh thì ta chê).

- Cổ súy, hùa theo những người chê địch; cùng hùa vào để lấn át cái địch tuyên truyền.\

- Chọn thời điểm nhiều người có thể theo dõi cái của ta chia sẻ, bình luận…

- Câu chữ chắc chắn, sâu sắc, thuyết phục, ngôn từ nhã nhặn, ngắn gọn.

 

7 – Kỹ năng và kinh nghiệm viết bài đấu tranh trên báo chí phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (10 chữ T:  THÔNG TIN, TẬP THỂ, THẬN TRỌNG, TỈNH TÁO, THẲNG THẮN)

1 – THÔNG TIN: Binh pháp Tôn Tử, có viết “Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại”.

Trong quân đội  có tư tưởng chỉ đạo chiến lược là  “Biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng”.

Cần xem xét kỹ các thông tin sai lệnh, xuyên tạc mà các thế lực phản động đưa ra để có phương án đối phó phù hợp. Trong đó cần chú ý ba vấn đề sau đây:

Thứ nhất, cần xác định rõ/trúng mục tiêu/nội dung/lĩnh vực cần đấu tranh.

Thứ hai, cần xác định đúng và trúng đối tượng cần đấu tranh .

Thứ ba, từ mục tiêu và đối tượng cụ thể, cần có những phương thức, biện pháp đấu tranh linh hoạt, phù hợp.

 2 - TẬP THỂ: Một người khó có thể sáng tạo tác phẩm báo chí tốt  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mà phải cần đến tập thể (cung cấp thông tin, định hướng, biên tập, trình bày….)

3 - THẬN TRỌNG: Đây là yêu cầu cần có của người sáng tạo tác phẩm báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

4 - TỈNH TÁO: Phải tỉnh táo trước âm mưu thâm độc của  các thế lực thù địch, trước cám dỗ vật chất, tình cảm…

5 - THẲNG THẮN: Ngôn từ, cách lập luận, dẫn chứng trong các tác phẩm báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải thẳng thắn.

👉Tay không bắt giặc - Làm giàu không khó - bấm vào đây
👉Đầu tư tài chính - Sàn giao dịch => Bấm vào đây

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

Theo dõi Fanpage để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí. Bấm vào đây

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí

II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Coinsavi vừa đào coin sàn vừa giao dịch 320 loại coin

Link đăng ký sàn OKX - Ví web3

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken;#1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 Post a Comment Blogger 0 Facebook

 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//