Advertisement

Thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội

September 12, 2023
Last Updated

 QUY ĐỊNH SỐ 85-QĐ/TW CỦA BAN BÍ THƯ  VÀ HƯỚNG DẪN SỐ 99-HD/BTGTW CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG VỀ VIỆC CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN

 THIẾT LẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI


I – Sự cần thiết phải  ban hành quy định   về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân

- Hiện nay gần như hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều có sử dụng ít nhất một tài khoản mạng xã hội để phục vụ cho việc theo dõi thông tin, giải trí, ngoài ra còn phục vụ cho công việc, công tác tuyên truyền...

- Thời gian qua đã có nhiều cán bộ, đảng viên thường xuyên, tích cực tham gia tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội góp phần lan tỏa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; giúp nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Nhiều cán bộ, đảng viên tham gia đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực, tốt đẹp; chủ động đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng.

-Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều cán bộ, đảng viên chưa nắm rõ và đầy đủ các quy định, từ đó có nguy cơ vi phạm khi tham gia mạng xã hội; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa thông tin, hình ảnh tích cực. Một số cán bộ, đảng viên còn thờ ơ, ít hoặc không thể hiện quan điểm, chính kiến của mình đối với các vấn đề quan tâm dù thông tin đó là sai; khả năng phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch còn hạn chế; một số ít còn chia sẻ những bài viết chưa được kiểm chứng, thông tin giả, sai sự thật. Việc phát hiện, báo cáo, đề xuất với lãnh đạo biện pháp đấu tranh, xử lý đối với các thông tin xấu, độc còn hạn chế…

- Để định hướng cho cán bộ, đảng viên khi sử dụng Internet và  mạng xã hội và quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với cộng tác này,  ngày 7-10-2022, Ban Bí thư đã ban hành  Quy định số 85-QĐ/TW (gọi tắt là Quy định 85) về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử  dụng trang thông tin điện tử cá nhân. Ngày 20-3-2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành văn bản số 99-HD/BTGTW (gọi tắt là Hướng dẫn 99)  hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quy định 85 (cả hai văn bản này đều là tài liệu mật).

II – Nội dung chủ yếu của Quy định 85 và Hướng dẫn 99

1 – Trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức  Đảng

 - Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến việc sử dụng Internet, mạng xã hội.

-Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các trang thông tin giả mạo, xấu, độc, xuyên tạc để phối hợp với cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý.

-Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên thuộc quyền trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội; kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm.

-Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, các quy định về bảo vệ Bí mật nhà nước; theo dõi diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tích cực khi tham gia mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

- Khi phát hiện cán bộ, đảng viên thuộc quyền có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp trên xử lý.

2 – Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

-Cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến sử dụng Internet, mạng xã hội.

-Phải khai báo thông tin chính danh khi thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân.  Ưu tiên  sử dụng tên miền quốc gia “.vn”  và tên miền tiếng  Việt khi thiết lập  trang thông tin điện tử cá nhân. Phải kịp thời hủy bỏ các trang thông tin không còn  sử dụng  trên Internet, mạng xã hội. Báo cáo kịp thời, trung thực các thông tin liên quan đến trang thông tin điện tử cá nhân đang sử dụng.

-    Cán bộ, đảng viên   khi sử dụng mạng xã hội phải văn hóa, văn minh; phải là nhân tố tích cực để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời cung cấp, định hướng thông tin đúng về những vấn đề, sự việc phức tạp, nhạy cảm mà Nhân dân quan tâm. Tuyên truyền, lan tỏa các hình ảnh, thông tin tích cực như gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các câu chuyện có giá trị nhân văn…

- Chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến sử dụng Internet, mạng xã hội. Khi phát hiện  trang thông tin điện tử cá nhân của mình có dấu hiệu bất thường, bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, bị lợi dụng cho mục đích xấu, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân thì phải dừng ngay hoạt động, kịp thời thông báo cho cấp ủy, cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ.

-Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung thông tin mà mình lưu trữ, truyền đưa, cung cấp hoặc phát tán trang của mình. Phải chủ động đính chính thông tin, gỡ bỏ, ngăn chặn truy cập các bình luận tiêu cực, sai sự thật hoặc gây hiểu lầm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; không tham gia bình luận tiêu cực, sai trái tại cá trang mà mình tương tác.

-Không cho, cho mượn, cho thuê, bán, thế chấp trang thông tin điện tử cá nhân mình; không mượn, thuê, mua, nhận thế chấp trang thông tin điện tử cá nhân khác để thực hiện hành vi trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

  

 

TrendingMore

Xem thêm