Showing posts with label Phong tục. Show all posts
Showing posts with label Phong tục. Show all posts

Văn khấn cổ truyền Việt Nam tất cả các ngày trong năm (Các bài cúng rằm, tết, mùng một, đình, chùa ..) Văn khấn cổ truyền Việt Nam tất cả các ngày trong năm (Các bài cúng rằm, tết, mùng một, đình, chùa ..)

  Văn khấn cổ truyền Việt Nam tất cả các ngày trong năm (Các bài cúng rằm, tết, mùng một, đình, chùa ..) Các bài Văn khấn được đăng tải từ c...

Read more »
April 15, 2024

 Văn khấn khi cưới gả - Theo Văn khấn cổ truyền Văn khấn khi cưới gả - Theo Văn khấn cổ truyền

Khi hai gia đình nhà trai, nhà gái quyết định tác hợp cho hai trẻ nên vợ nên chồng và tiến hành các thủ tục: lễ chạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ cưới...

Read more »
March 20, 2023

Văn khấn  Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn, theo Văn khấn cổ truyền Văn khấn Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn, theo Văn khấn cổ truyền

Khi chuyển nhà, sửa chữa lớn cần phải làm lễ cúng tôn thần, gia tiên để mọi việc được hanh thông

Read more »
March 17, 2023

 Văn khấn lễ khai trương cửa hàng - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn lễ khai trương cửa hàng - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Cửa hàng, nhà xưởng...... đều nằm trên đất do vị Thổ Thần nơi đó cai quản, nên khi khai trương cửa hàng, công xưởng. ..... phải làm lễ xin p...

Read more »
March 15, 2023

Văn khấn Lễ bồi hoàn long mạch - Theo Văn khấn cổ truyền Văn khấn Lễ bồi hoàn long mạch - Theo Văn khấn cổ truyền

Khi gia đình ai đó đào đất lấp ao, khơi rãnh, xây tường không may làm tổn thương đến Long Mạch, thì những người sống trong gia đình đó dễ gặ...

Read more »
March 14, 2023

Văn khẫn lễ Thượng Thọ-Theo Văn khấn cổ truyền Văn khẫn lễ Thượng Thọ-Theo Văn khấn cổ truyền

Nhà nào có ông, bà, cha, mẹ thọ từ 70 tuổi trở lên đều làm lễ Thượng Thọ cho ông, bà, cha, mẹ. Đây là tập tục thể hiện đạo lý làm người, uốn...

Read more »
March 12, 2023

Văn khấn lễ Cải Cát - Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn lễ Cải Cát - Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

  Lễ Cải Cát là lễ sang Tiểu, sửa mộ, dời mộ. 

Read more »
March 06, 2023

 Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ - Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ - Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ  Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

Read more »
March 06, 2023

Các bài văn khấn trong lễ tang theo Văn khấn cổ truyền Các bài văn khấn trong lễ tang theo Văn khấn cổ truyền

Theo quan niệm xưa: Người chết là bắt đầu cuộc sống ở một thế giới khác ''Sống gửi - Thác về”. Bởi vậy, theo tục xưa trong tang chế ...

Read more »
March 05, 2023

Văn khấn Lễ Đàm tế - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn Lễ Đàm tế - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Lễ Đàm tế - Tức là lễ hết tang Trừ phục -  Sau 2 năm và 3 tháng dư ai, chọn một ngày tốt làm lễ: Đắp sửa mộ dài thành mộ tròn, cất khăn tang...

Read more »
March 05, 2023

Văn khấn lễ Triệu lịch Điện Văn - Theo Văn khấn cổ truyền Văn khấn lễ Triệu lịch Điện Văn - Theo Văn khấn cổ truyền

Lễ Triệu tịch Điện văn là lễ cúng cơm trong 100 ngày.

Read more »
March 05, 2023

 Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc - Theo Văn khấn cổ truyền Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc - Theo Văn khấn cổ truyền

Lễ Chung Thất là lễ 49 ngày. Lễ Tốt Khốc là lễ 100 ngày.

Read more »
March 04, 2023

 Văn khấn lễ Tế Ngu - Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn lễ Tế Ngu - Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

Lễ Tế Ngu là lễ ba ngày sau khi mất hoặc ba ngày sau khi chôn cất xong.  Theo tục xưa:  Ngày đầu là Sơ Ngu  Ngày thứ hai là Tái Ngu. Ngày th...

Read more »
March 01, 2023

Giải thích các thuật ngữ, từ cổ hay dùng trong văn khấn cổ truyền hoặc ghi, đọc gia phả Giải thích các thuật ngữ, từ cổ hay dùng trong văn khấn cổ truyền hoặc ghi, đọc gia phả

Trong đời sống hiện đại ngày nay chúng ta không còn dùng từ cổ nữa. Nhưng khi đọc văn khấn lại bắt buộc dùng những từ này, vì theo quan niệm...

Read more »
February 27, 2023

Văn khấn Văn khấn lễ hồi sinh - theo văn khấn cổ truyền Văn khấn Văn khấn lễ hồi sinh - theo văn khấn cổ truyền

  Lễ Hồi Linh là lễ rước ảnh hoặc linh vị từ mộ về. Văn khấn Văn khấn lễ hồi sinh   theo văn khấn cổ truyền

Read more »
February 27, 2023

Văn khấn Lễ thành phần - Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn Lễ thành phần - Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

  Lễ Thành Phần là lễ khi đắp xong mộ. Văn khấn Lễ thành phần  Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

Read more »
February 26, 2023

Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ địa - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ địa - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Là lễ cúng Long Thần Thổ Địa trước khi đào huyệt.

Read more »
February 25, 2023

Văn khấn lễ chúc thực - Theo văn khấn cổ truyền Văn khấn lễ chúc thực - Theo văn khấn cổ truyền

  Lễ Chúc Thực là lễ dâng cơm khi còn để linh cữu ở nhà. Cứ mỗi bữa (như các bữa ăn bình thường) thì tang chủ làm lễ này.

Read more »
February 23, 2023

Văn khấn lễ Thành Phục - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn lễ Thành Phục - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

  Lễ Thành Phục là lễ sau khi gia đình thân nhân mặc đồ tang, tề tựu quanh linh cữu.

Read more »
February 22, 2023

Văn khấn Lễ Thiết Linh - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn Lễ Thiết Linh - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

  Lễ Thiết Linh là lễ sau khi lập xong bàn thờ tang, đặt linh vị

Read more »
February 21, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//