Advertisement

Văn khấn cổ truyền Việt Nam tất cả các ngày trong năm (Các bài cúng rằm, tết, mùng một, đình, chùa ..)

March 20, 2023
Last Updated

 Văn khấn cổ truyền Việt Nam tất cả các ngày trong năm (Các bài cúng rằm, tết, mùng một, đình, chùa ..)
Các bài Văn khấn được đăng tải từ cuốn "Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa thông tin)

Hướng dẫn: Khi tiến hành các thủ tục cúng, lễ, bạn bạn nên in ra 1 bản đầy đủ (Đưa tên, ngày .tháng, địa chỉ ... ) sau đó khấn. Trong trường hợp bạn không khấn được theo vần, điệu, cao thấp như các thầy cúng thì bạn có thể lẩm nhầm đọc, sau đó bạn hóa luôn tờ văn khấn cùng lúc với việc hóa vàng mã (Giống nư hóa sở)

Phần 1-Văn khấn ngày rằm, mùng 1, lễ-tết

↪ Văn khấn ngày Vía Thần Tài 10/1 (Xem tại đây)

↪ Văn khấn ngày Rằm tháng Giêng 15/1 (Xem tại đây)

↪ Văn khấn dâng sao giải hạn (Thường vào Rằm tháng Giêng 15/1 (Xem tại đây)

↪ Văn khấn ngày Mùng một và rằm (Xem tại đây)

↪ Văn khấn ngày tết Hàn Thực Mùng 3/3 (Xem tại đây)

↪ Văn khấn Tiết Thanh minh tại mộ (Xem tại đây)

↪ Văn khấn ngày tết Đoan Ngọ Mùng 5/5 (Xem tại đây)

↪ Văn khấn ngày Rằm tháng 7 - Xá tội vong nhân(Xem tại đây)

↪ Văn khấn ngày Rằm tháng 8 -Tết Trung thu(Xem tại đây)

↪ Văn khấn ngày Rằm tháng Mười 15/10 (Ngày cơm mới - Tết Hạ Nguyên) (Xem tại đây)

Phần 2-Văn khấn ngày giỗ

↪ Văn khấn ngày Giỗ đầu(Ngày Kỵ giỗ, ngày Tiểu Tường)  (Xem tại đây)

↪ Văn khấn ngày Giỗ hết(Ngày Đại Tường)  (Xem tại đây)

↪ Văn khấn ngày Giỗ thường (Ngày Cát kỵ)  (Xem tại đây)

Phần 3-Văn khấn cầu xin, vay mượn, tân gia, thượng thọ ...

↪ Văn khấn Cầu tự  (Xem tại đây)
↪ Văn khấn về nhà mới (Xem tại đây)
↪ Văn khấn bồi hoàn long mạch (do đào ao, đào rãnh, động đất ..) (Xem tại đây)
↪ Văn khấn Lễ Thượng Thọ (Xem tại đây)
↪  Văn khấn lễ khai trương (Xem tại đây)
↪  Văn khấn lễ nhập trạch (Xem tại đây)
↪  Văn khấn khi sửa chữa nhà, chuyển nhà (Xem tại đây)
↪  Văn khấn Lễ động thổ (Xem tại đây)
↪  Văn khấn Cưới vợ, gả chồng (Xem tại đây)

Phần 4-Văn khấn lễ tang-đám ma (Xem tất các loại tại đây)...

↪ Văn khấn Lễ Thiết Linh (Xem tại đây)
↪ Văn khấn Lễ Thành Phục  (Xem tại đây)
↪ Văn khấn Chúc thực  (Xem tại đây)
 Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ Địa (Xem tại đây)
↪ Văn khấn Lễ thành phần (Xem tại đây)
↪  Văn khấn Lễ Hồi Linh: (Xem tại đây)
↪ Văn khấn lễ tế ngu (Lễ 3 ngày) (Xem tại đây)
↪  Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc (Lễ 49-100 ngày) (Xem tại đây)
  Văn khấn Lễ Triệu tịch Điện văn (Xem tại đây)
  Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ (Xem tại đây)

TrendingMore

Xem thêm