Advertisement

Giỗ

Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường) - Theo Văn khấn cổ truyền

Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất.

Văn khấn ngày giỗ đầu - Ngày giỗ đầu cần làm những gì theo phong tục cổ truyền?

Ngày giỗ đầu hay còn được gọi là “Tiểu Tường” là ngày giỗ (kỵ giỗ) đầu tiên sau đúng một năm ngày mất của ai đó. Đây là một trong hai giỗ th...

Văn khấn ngày Giỗ Thường (Ngày Cát Kỵ) - Duy trì ngày giỗ đến mấy đời là đúng?

Ngày giỗ thường là gì? Ngày Giỗ Thường hay còn được gọi là “Cát Kỵ”, đó là ngày Giỗ của người quá cố kể từ năm thứ ba trở đi.

TrendingMore