Showing posts with label Giỗ hết. Show all posts
Showing posts with label Giỗ hết. Show all posts

 Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường) - Theo Văn khấn cổ truyền Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường) - Theo Văn khấn cổ truyền

Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất.

Read more »
February 14, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//