Showing posts with label Giỗ. Show all posts
Showing posts with label Giỗ. Show all posts

 Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường) - Theo Văn khấn cổ truyền Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường) - Theo Văn khấn cổ truyền

Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất.

Read more »
February 14, 2023

Văn khấn ngày giỗ đầu - Ngày giỗ đầu cần làm những gì theo phong tục cổ truyền? Văn khấn ngày giỗ đầu - Ngày giỗ đầu cần làm những gì theo phong tục cổ truyền?

Ngày giỗ đầu hay còn được gọi là “Tiểu Tường” là ngày giỗ (kỵ giỗ) đầu tiên sau đúng một năm ngày mất của ai đó. Đây là một trong hai giỗ th...

Read more »
February 09, 2023

 Văn khấn ngày Giỗ Thường (Ngày Cát Kỵ) - Duy trì ngày giỗ đến mấy đời là đúng? Văn khấn ngày Giỗ Thường (Ngày Cát Kỵ) - Duy trì ngày giỗ đến mấy đời là đúng?

Ngày giỗ thường là gì? Ngày Giỗ Thường hay còn được gọi là “Cát Kỵ”, đó là ngày Giỗ của người quá cố kể từ năm thứ ba trở đi.

Read more »
February 09, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//