Showing posts with label Cát kỵ. Show all posts
Showing posts with label Cát kỵ. Show all posts

 Văn khấn ngày Giỗ Thường (Ngày Cát Kỵ) - Duy trì ngày giỗ đến mấy đời là đúng? Văn khấn ngày Giỗ Thường (Ngày Cát Kỵ) - Duy trì ngày giỗ đến mấy đời là đúng?

Ngày giỗ thường là gì? Ngày Giỗ Thường hay còn được gọi là “Cát Kỵ”, đó là ngày Giỗ của người quá cố kể từ năm thứ ba trở đi.

Read more »
February 09, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//