Showing posts with label Bài cúng. Show all posts
Showing posts with label Bài cúng. Show all posts

Văn khấn Lễ Thiết Linh - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn Lễ Thiết Linh - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

  Lễ Thiết Linh là lễ sau khi lập xong bàn thờ tang, đặt linh vị

Read more »
February 21, 2023

Văn cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân gia) - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân gia) - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Văn cúng gia tiên Nhân lễ cúng Tân gia

Read more »
February 16, 2023

Văn khấn cầu tự - Theo văn khấn cổ truyền Văn khấn cầu tự - Theo văn khấn cổ truyền

Chuẩn bị lễ vật: - 13 tờ tiền -   13 loại quả khác nhau -   13 đồ chơi trẻ con. 

Read more »
February 15, 2023

 Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường) - Theo Văn khấn cổ truyền Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường) - Theo Văn khấn cổ truyền

Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất.

Read more »
February 14, 2023

Văn khấn ngày giỗ đầu - Ngày giỗ đầu cần làm những gì theo phong tục cổ truyền? Văn khấn ngày giỗ đầu - Ngày giỗ đầu cần làm những gì theo phong tục cổ truyền?

Ngày giỗ đầu hay còn được gọi là “Tiểu Tường” là ngày giỗ (kỵ giỗ) đầu tiên sau đúng một năm ngày mất của ai đó. Đây là một trong hai giỗ th...

Read more »
February 09, 2023

 Văn khấn ngày Giỗ Thường (Ngày Cát Kỵ) - Duy trì ngày giỗ đến mấy đời là đúng? Văn khấn ngày Giỗ Thường (Ngày Cát Kỵ) - Duy trì ngày giỗ đến mấy đời là đúng?

Ngày giỗ thường là gì? Ngày Giỗ Thường hay còn được gọi là “Cát Kỵ”, đó là ngày Giỗ của người quá cố kể từ năm thứ ba trở đi.

Read more »
February 09, 2023

Văn Khấn Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu - Theo Văn khấn cổ truyền, nxb Văn hóa thông tin Văn Khấn Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu - Theo Văn khấn cổ truyền, nxb Văn hóa thông tin

  Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Mỗi năm, mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh trong đó có sao vận tốt, lại có sao vận xấu.

Read more »
February 08, 2023

Văn Khấn Tiết Thanh minh  (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba) - Theo Văn khấn cổ truyền Văn Khấn Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba) - Theo Văn khấn cổ truyền

Ông bà ta xưa chọn Tiết Thanh Minh là ngày cắt cỏ trên mộ và đắp đất lên mộ (tảo mộ).

Read more »
February 06, 2023

Bài Văn Khấn Cúng Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3) theo văn khấn cổ truyền Bài Văn Khấn Cúng Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3) theo văn khấn cổ truyền

Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3 mọi người không nổi lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Hàn thực c...

Read more »
February 06, 2023

Bài Văn Khấn Cúng  Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5) theo Văn khấn cổ truyền Bài Văn Khấn Cúng Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5) theo Văn khấn cổ truyền

T ết Đoan Ngọ là lễ tết lớn của người Việt Nam được tiến hành vào chính giờ Ngọ giữa trưa ngày mồng 5 tháng năm Âm lịch hàng năm.

Read more »
February 05, 2023

Văn KhấnNgày Rằm Tháng 7 - Tết Trung Nguyên theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn KhấnNgày Rằm Tháng 7 - Tết Trung Nguyên theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam Tiết Trung Nguyên là tiết của dịp ''Xá tội vong nhân'' nơi Âm Phủ.

Read more »
February 03, 2023

Văn khấn Rằm tháng Tám theo Văn khấn cổ truyền (Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8) Văn khấn Rằm tháng Tám theo Văn khấn cổ truyền (Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8)

  Tết Trung Thu là tết được cử hành vào đêm Rằm tháng 8, tết này còn gọi là ''Tết Trông Trăng'.

Read more »
February 02, 2023

Văn khấn ngày Tết Hạ Nguyên (Tết Cơm mới) theo văn khấn cổ truyền Văn khấn ngày Tết Hạ Nguyên (Tết Cơm mới) theo văn khấn cổ truyền

Theo phong tục dân gian Tết Hạ Nguyên được tiến hành vào ngày mồng Một hoặc mồng Mười, cũng có thể là ngày Rằm tháng 10 Âm lịch hàng năm .

Read more »
February 01, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//