Showing posts with label Đại học Kinh tế quốc dân. Show all posts
Showing posts with label Đại học Kinh tế quốc dân. Show all posts

ĐH Kinh tế quốc dân thay đổi cách xét tuyển năm 2024: Sĩ tử đổ xô học SAT ĐH Kinh tế quốc dân thay đổi cách xét tuyển năm 2024: Sĩ tử đổ xô học SAT

Với việc gộp chung chứng chỉ SAT vào cùng nhóm xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, nhiều sĩ tử tính phương án học SAT cấp...

Read more »
February 05, 2024

Đề án tuyển sinh Đại học kinh tế quốc dân năm 2024: Bỏ xét tuyển học bạ Đề án tuyển sinh Đại học kinh tế quốc dân năm 2024: Bỏ xét tuyển học bạ

 Đề án tuyển sinh Đại học của Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2024 theo quyết định số 1595/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/12/2023 và Thông báo về việ...

Read more »
February 05, 2024
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//