Showing posts with label Đại học. Show all posts
Showing posts with label Đại học. Show all posts

Tuyển sinh 2024 Đại học Dược Hà Nội (HUP): 4 phương thức tuyển sinh Tuyển sinh 2024 Đại học Dược Hà Nội (HUP): 4 phương thức tuyển sinh

Năm 2024, Trường Đại học Dược Hà Nội giữ ổn định các phương thức tuyển sinh đại học chính quy tượng tự năm 2023, cụ thể:

Read more »
February 05, 2024

ĐH Kinh tế quốc dân thay đổi cách xét tuyển năm 2024: Sĩ tử đổ xô học SAT ĐH Kinh tế quốc dân thay đổi cách xét tuyển năm 2024: Sĩ tử đổ xô học SAT

Với việc gộp chung chứng chỉ SAT vào cùng nhóm xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, nhiều sĩ tử tính phương án học SAT cấp...

Read more »
February 05, 2024

Tuyển sinh 2024: 6 phương thức tuyển sinh của trường ĐH Ngoại thương năm 2024 Tuyển sinh 2024: 6 phương thức tuyển sinh của trường ĐH Ngoại thương năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Ngoại thương giữ ổn định các phương thức tuyển sinh đại học chính quy như năm 2023, cụ thể:

Read more »
February 02, 2024
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//