Showing posts with label XUân thu. Show all posts
Showing posts with label XUân thu. Show all posts

 Thuần Vu Khôn thử tài Trâu Kỵ - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi Thuần Vu Khôn thử tài Trâu Kỵ - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi

Thuần Vu Khôn vốn là một biện sĩ (biện sĩ: Người biện bác giỏi) lỗi lạc nhất của Tề, nghe Trâu Kỵ uốn ba tấc lưỡi mà được phong làm Tướng qu...

Read more »
March 01, 2023

 Tiếng đàn bàn Quốc sự (Trâu Kỵ thuyết Tề Uy Vương)- Thuật xử thế của người xưa-Ngô Nguyên Phi Tiếng đàn bàn Quốc sự (Trâu Kỵ thuyết Tề Uy Vương)- Thuật xử thế của người xưa-Ngô Nguyên Phi

Tề Uy Vương lên ngôi 9 năm, ngày nào cũng đàn quyển ca vang, đắm say tửu sắc. Một hôm có người tên Trâu Kỵ là người nước Tề, xin vào yết kiế...

Read more »
March 01, 2023

Thuật xử thế của người xưa: Không kẻ nào điếc bằng lòng người không muốn nghe, không kẻ nào mù bằng kẻ không muốn thấy Thuật xử thế của người xưa: Không kẻ nào điếc bằng lòng người không muốn nghe, không kẻ nào mù bằng kẻ không muốn thấy

Thái tử hữu mượn hình ảnh con ve, con bọ ngựa, con chim sẻ để chỉ nước Lỗ, Tề, Ngô, Việt.  Người ta nói: “Không kẻ nào điếc bằng lòng người ...

Read more »
February 22, 2023

 Hình ảnh một Xử nữ xưa: Danh tiết còn giá trị hơn thân xác - Thuật xử thế của người xưa Hình ảnh một Xử nữ xưa: Danh tiết còn giá trị hơn thân xác - Thuật xử thế của người xưa

Với con người phẩm hạnh của người xưa, họ cho rằng: “danh tiết còn giá trị hơn thân xác”. Vì thân xác có thể mất đi nhưng danh tiết vẫn còn.

Read more »
February 15, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//