Showing posts with label Ngô Nguyên Phi. Show all posts
Showing posts with label Ngô Nguyên Phi. Show all posts

Thuật xử thế của người xưa: Khi Triệu Quát được phong Tướng-Ngô Nguyên Phi Thuật xử thế của người xưa: Khi Triệu Quát được phong Tướng-Ngô Nguyên Phi

 Bấy giờ Triệu Huệ Vương đã qua đời, Hiếu Thành Vương lên kế vị. Tần sai Đại Tướng Vương Hạt đem quân tiến đánh 17 quận ở Thượng Đãng (của n...

Read more »
May 18, 2023

 Không Ai Hiểu Con Bằng Cha - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi Không Ai Hiểu Con Bằng Cha - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi

  Thường một xã hội tiến bộ thì thế hệ sau phải hơn thế hệ trước. Tuy nhiên trên cương vị nghề nghiệp chưa chắc con đã hơn cha hay em đã hơn...

Read more »
May 06, 2023

Diện mạo của một tướng tài - Thuật xử thế của người xưa - Ngô Nguyên Phi Diện mạo của một tướng tài - Thuật xử thế của người xưa - Ngô Nguyên Phi

Bấy giờ Tần là một cường quốc, sai đại tướng Hồ Thương đem quân vây thành Ứ Dự của nước Hàn giáp biên giới Triệu. Nước Hàn cho người cầu cứu...

Read more »
May 05, 2023

 Cốt Cách Của Một Nhân Tài - Thuật xử thế của người xưa - Ngô Nguyên Phi Cốt Cách Của Một Nhân Tài - Thuật xử thế của người xưa - Ngô Nguyên Phi

Cái thói cậy thế ỷ thân dường như thời nào và nơi nào cũng có. Nước nào cũng có tham vọng trừ diệt nó đi, nhưng điều đó thật khọ Phong khí c...

Read more »
May 04, 2023

 Cái Ghen Của Nàng Trịnh Tụ-Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi Cái Ghen Của Nàng Trịnh Tụ-Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi

Sở Hoài Vương là ông vua đa tình nhưng rất ngu dốt về việc trị nước. Vua có một ái phi là Trịnh Tụ, đẹp nhưng hiểm độc và tham lam.

Read more »
March 22, 2023

 Đẹp Và Xấu - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi Đẹp Và Xấu - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi

Thường tâm lý người thích khoe những gì mình đắc ý hơn người: Khoe giàu, khoe giỏi, khoe đẹp… đó là nguyên cớ để gây bất mãn cho những người...

Read more »
March 22, 2023

Tín Lăng Quân Kết Bạn - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi Tín Lăng Quân Kết Bạn - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi

  Tín Lăng Quân là công tử Ngụy Vô Kỵ (người hoàng tộc), vốn là người có tâm hồn cao khiết, nhân hậu, tính thiùch chiêu hiền đãi sĩ, không p...

Read more »
March 19, 2023

Mạo Biện Cứu Tri Kỷ - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi Mạo Biện Cứu Tri Kỷ - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi

không nên đánh giá ai một cách vội vàng, đã kết bạn với ai thì phải đem hết lòng thành ra mà đối xử với họ. Trong đời chỉ cần một việc làm c...

Read more »
March 17, 2023

Tthế nào là ăn trộm? - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi Tthế nào là ăn trộm? - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi

Cuộc sống thường nhật của mỗi người là phải chăm lao động. Mọi sản vật do con người tạo ra, gốc  gác của nó vẫn có trong thiên nhiên, có điề...

Read more »
March 16, 2023

Biển Cá Lớn - Thuật xử thế của người xưa-Ngô Nguyên Phi Biển Cá Lớn - Thuật xử thế của người xưa-Ngô Nguyên Phi

  Tĩnh Quách Quân Điền Anh muốn xây lại thành Tiết cho thật uy nghi hùng tráng, đám thực khách của ông khuyên can, nhưng Điền Anh vẫn không ...

Read more »
March 15, 2023

 Nơi Chuồng Ngựa - Thuật xử thế của người xưa - Ngô Nguyên Phi Nơi Chuồng Ngựa - Thuật xử thế của người xưa - Ngô Nguyên Phi

Ngày xưa có một hàn sĩ đến kinh để ứng thí. Trong lúc đợi đến ngày thi chàng tạm ngụ tại một quán rộng rãi bề thế. Nhà quán thấy chàng túng ...

Read more »
March 15, 2023

Nhân Và Trí - Thuật xử thế của người xưa-Ngô Nguyên Phi Nhân Và Trí - Thuật xử thế của người xưa-Ngô Nguyên Phi

Không bao giờ trời mưa lụt mà sông cạn, trời nắng hạn mà nước sông dâng. Núi dựng bạt ngàn dòng sông không thể không uốn mình lượn theo thế ...

Read more »
March 08, 2023

 Quan dở được khen, quan giỏi bị chê - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi Quan dở được khen, quan giỏi bị chê - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi

Đời nay có khác gì đời xưa? Thí sinh đi thi thấy mình yếu kém bèn đút lót để được điểm cao. Thậm chí có người không đi thi mà vẫn cấp bằng l...

Read more »
March 07, 2023

 Thuần Vu Khôn thử tài Trâu Kỵ - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi Thuần Vu Khôn thử tài Trâu Kỵ - Thuật xử thế của người xưa, Ngô Nguyên Phi

Thuần Vu Khôn vốn là một biện sĩ (biện sĩ: Người biện bác giỏi) lỗi lạc nhất của Tề, nghe Trâu Kỵ uốn ba tấc lưỡi mà được phong làm Tướng qu...

Read more »
March 01, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//