Advertisement

Thuật ngữ

Giải thích các thuật ngữ, từ cổ hay dùng trong văn khấn cổ truyền hoặc ghi, đọc gia phả

Trong đời sống hiện đại ngày nay chúng ta không còn dùng từ cổ nữa. Nhưng khi đọc văn khấn lại bắt buộc dùng những từ này, vì theo quan niệm...

TrendingMore