Showing posts with label Tang lễ. Show all posts
Showing posts with label Tang lễ. Show all posts

Văn khấn lễ Cải Cát - Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn lễ Cải Cát - Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

  Lễ Cải Cát là lễ sang Tiểu, sửa mộ, dời mộ. 

Read more »
March 06, 2023

 Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ - Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ - Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ  Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

Read more »
March 06, 2023

Các bài văn khấn trong lễ tang theo Văn khấn cổ truyền Các bài văn khấn trong lễ tang theo Văn khấn cổ truyền

Theo quan niệm xưa: Người chết là bắt đầu cuộc sống ở một thế giới khác ''Sống gửi - Thác về”. Bởi vậy, theo tục xưa trong tang chế ...

Read more »
March 05, 2023

Văn khấn Lễ Đàm tế - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn Lễ Đàm tế - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Lễ Đàm tế - Tức là lễ hết tang Trừ phục -  Sau 2 năm và 3 tháng dư ai, chọn một ngày tốt làm lễ: Đắp sửa mộ dài thành mộ tròn, cất khăn tang...

Read more »
March 05, 2023

 Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc - Theo Văn khấn cổ truyền Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc - Theo Văn khấn cổ truyền

Lễ Chung Thất là lễ 49 ngày. Lễ Tốt Khốc là lễ 100 ngày.

Read more »
March 04, 2023

 Văn khấn lễ Tế Ngu - Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn lễ Tế Ngu - Theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

Lễ Tế Ngu là lễ ba ngày sau khi mất hoặc ba ngày sau khi chôn cất xong.  Theo tục xưa:  Ngày đầu là Sơ Ngu  Ngày thứ hai là Tái Ngu. Ngày th...

Read more »
March 01, 2023

Văn khấn Văn khấn lễ hồi sinh - theo văn khấn cổ truyền Văn khấn Văn khấn lễ hồi sinh - theo văn khấn cổ truyền

  Lễ Hồi Linh là lễ rước ảnh hoặc linh vị từ mộ về. Văn khấn Văn khấn lễ hồi sinh   theo văn khấn cổ truyền

Read more »
February 27, 2023

Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ địa - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ địa - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Là lễ cúng Long Thần Thổ Địa trước khi đào huyệt.

Read more »
February 25, 2023

Văn khấn lễ chúc thực - Theo văn khấn cổ truyền Văn khấn lễ chúc thực - Theo văn khấn cổ truyền

  Lễ Chúc Thực là lễ dâng cơm khi còn để linh cữu ở nhà. Cứ mỗi bữa (như các bữa ăn bình thường) thì tang chủ làm lễ này.

Read more »
February 23, 2023

Văn khấn lễ Thành Phục - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn khấn lễ Thành Phục - Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

  Lễ Thành Phục là lễ sau khi gia đình thân nhân mặc đồ tang, tề tựu quanh linh cữu.

Read more »
February 22, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//