Showing posts with label Tết. Show all posts
Showing posts with label Tết. Show all posts

Văn khấn cổ truyền Việt Nam tất cả các ngày trong năm (Các bài cúng rằm, tết, mùng một, đình, chùa ..) Văn khấn cổ truyền Việt Nam tất cả các ngày trong năm (Các bài cúng rằm, tết, mùng một, đình, chùa ..)

  Văn khấn cổ truyền Việt Nam tất cả các ngày trong năm (Các bài cúng rằm, tết, mùng một, đình, chùa ..) Các bài Văn khấn được đăng tải từ c...

Read more »
April 15, 2024

Bài Văn Khấn Cúng Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3) theo văn khấn cổ truyền Bài Văn Khấn Cúng Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3) theo văn khấn cổ truyền

Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3 mọi người không nổi lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Hàn thực c...

Read more »
February 06, 2023

Nguồn gốc, ý nghĩa ngày Tết Đoan Ngọ 5/5 Nguồn gốc, ý nghĩa ngày Tết Đoan Ngọ 5/5

 Tết Đoan Ngọ là một ngày lễ truyền thống quan trọng của người dân Việt Nam diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, khô...

Read more »
February 05, 2023

Bài Văn Khấn Cúng  Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5) theo Văn khấn cổ truyền Bài Văn Khấn Cúng Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5) theo Văn khấn cổ truyền

T ết Đoan Ngọ là lễ tết lớn của người Việt Nam được tiến hành vào chính giờ Ngọ giữa trưa ngày mồng 5 tháng năm Âm lịch hàng năm.

Read more »
February 05, 2023

Văn KhấnNgày Rằm Tháng 7 - Tết Trung Nguyên theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Văn KhấnNgày Rằm Tháng 7 - Tết Trung Nguyên theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam Tiết Trung Nguyên là tiết của dịp ''Xá tội vong nhân'' nơi Âm Phủ.

Read more »
February 03, 2023

Văn khấn Rằm tháng Tám theo Văn khấn cổ truyền (Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8) Văn khấn Rằm tháng Tám theo Văn khấn cổ truyền (Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8)

  Tết Trung Thu là tết được cử hành vào đêm Rằm tháng 8, tết này còn gọi là ''Tết Trông Trăng'.

Read more »
February 02, 2023

Văn khấn ngày Tết Hạ Nguyên (Tết Cơm mới) theo văn khấn cổ truyền Văn khấn ngày Tết Hạ Nguyên (Tết Cơm mới) theo văn khấn cổ truyền

Theo phong tục dân gian Tết Hạ Nguyên được tiến hành vào ngày mồng Một hoặc mồng Mười, cũng có thể là ngày Rằm tháng 10 Âm lịch hàng năm .

Read more »
February 01, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//