Advertisement

Giỗ đầu

Văn khấn ngày giỗ đầu - Ngày giỗ đầu cần làm những gì theo phong tục cổ truyền?

Ngày giỗ đầu hay còn được gọi là “Tiểu Tường” là ngày giỗ (kỵ giỗ) đầu tiên sau đúng một năm ngày mất của ai đó. Đây là một trong hai giỗ th...

TrendingMore