Showing posts with label Giỗ đầu. Show all posts
Showing posts with label Giỗ đầu. Show all posts

Văn khấn ngày giỗ đầu - Ngày giỗ đầu cần làm những gì theo phong tục cổ truyền? Văn khấn ngày giỗ đầu - Ngày giỗ đầu cần làm những gì theo phong tục cổ truyền?

Ngày giỗ đầu hay còn được gọi là “Tiểu Tường” là ngày giỗ (kỵ giỗ) đầu tiên sau đúng một năm ngày mất của ai đó. Đây là một trong hai giỗ th...

Read more »
February 09, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//