Showing posts with label Đức. Show all posts
Showing posts with label Đức. Show all posts

Nghỉ hưu sau một đời nai lưng cóp nhặt kiếm tiền, tôi ngộ ra: Có của nhờ trí tuệ, giữ của dựa vào một thứ - Ước biết sớm hơn! Nghỉ hưu sau một đời nai lưng cóp nhặt kiếm tiền, tôi ngộ ra: Có của nhờ trí tuệ, giữ của dựa vào một thứ - Ước biết sớm hơn!

 Hết tuổi phấn đấu trong sự nghiệp, bước tới tuổi về hưu, chiêm nghiệm về những năm tháng nai lưng kiếm tiền, vun vén chăm lo cho gia đình, ...

Read more »
March 18, 2024
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//