Advertisement

Hướng dẫn testnet Venom từ A đến Z

May 22, 2023
Last Updated


Testnet, có thể hiểu là chạy demo, dùng thử nghiệm. Nhiều dự án coin khi ra đời cần phải chạy thử nghiệm sau đó mới tiến hành list sàn, mainet. Những người tham gia testnet đa số đều được nhận phần thưởng là các đồng coin của dự án. Venom hiện đang khuyến khích người dùng tham gia testnet.

Venom Network là một Blockchain Layer0 được phát triển bởi Venom Foundation và cũng là Blockchain đầu tiên được giám sát dưới thẩm quyền của ADGM - Trung tâm tài chính quốc tế Abu Dhabi Global Market. Trong Tokenomic của Venom có 22% là dành cho cộng đồng nên khả năng cao sẽ có Airdorp

 Hướng dẫn Testnet Venom từ A đến Z

Website: https://venom.network

Các bước Testnet:

Bước 1: Tải ví Venom Wallet (Điện thoại) hoặc Add vào Chrome (Với PC)

Bước 2: Truy cập https://venom.network/tasks kết nối ví, Twitter và follow Twitter của VenomFoundation. Sau đó chọn Claim để nhận 50 $VENOM Test

Bước 3: Thực hiện các yêu cầu của từng task để có thể mint NFT về ví. Các nhiệm vụ còn lại ae củng làm tương tự.

Có thể join thêm Discord để Feedback:

https://discord.gg/venomfoundation

Chúc bạn thành công

Enom is a scalable blockchain solution that is designed to meet the needs of real-world applications. Its unique architecture and technology enable Venom to provide a high level of performance and security, making it an ideal platform for decentralized applications.

Gain knowledge and prepare by engaging in quests and activities. This will provide you with substantial knowledge about the blockchain's operation, preparing you for the Mainnet.

Expand your knowledge and understanding of the Venom Blockchain by exploring the Venom ecosystem.

TrendingMore

Xem thêm