Advertisement

Hướng dẫn săn Airdrop trên dự án Manta Network

May 22, 2023
Last Updated

 


Manta là một blockchain Layer 1 được xây dựng dựa trên các khung Substrate của Polkadot. Dự án được đầu tư bởi các quỹ tương đối khủng như Binance Labs, Polychain, Spartan, Parafi,… thế nên khả năng sẽ có Airdrop cho cộng đồng trong tương lai là khá cao.

Manta Network là gì?

Manta là một blockchain Layer 1 được xây dựng dựa trên các khung Substrate của Polkadot. Manta sử dụng zkSNARK để cung cấp tính ẩn danh hoàn toàn từ đầu đến cuối, thông lượng cao và khả năng tương tác cross-chain.

Manta hiện đang chạy song song trên cả 2 mạng, gồm:

Manta Network được chạy trên mạng Polkadot

Calamari Network được chạy trên mạng Kusama

Chuẩn bị ví Manta Wallet

Anh em thực hiện cài đặt ví Manta Wallet ngay tại đây (Đoạn này có thể mất một vài phút nếu anh em mới cài ví lần đầu)

Bước 1: Chọn vào Thêm vào Chrome

Bước 2: Sau đó anh em chọn vào Create a New Account

Bước 3: Đặt mật khẩu cho ví rồi chọn vào Create

Bước 4: Nhớ copy các kí tự rồi lưu lại nhé (quan trọng)

Bước 5: Tiếp theo anh em chọn vào Open Manta Wallet là được!
Sau khi anh em đã có ví Manta Wallet rồi thì làm theo các hướng dẫn ở đây để có thể có cơ hội nhận được Airdrop trong tương lai nhé!

Triển khai săn Airdrop trên Manta Network 

1/ Nhận NFT zkBAB 

Dành cho các anh em đã mint BAB Token của Binance 

Bước 1: Truy cập trang web https://bit.ly/3BjiiUR và kết nối với ví Manta Wallet (Nhớ rằng anh em đã có BAB Token trong ví như hướng dẫn ở trên rồi nhé)

Bước 2: Anh em chọn vào Verify Holder, kết nối với ví Metamask đã mint BAB Token rồi nhé

Bước 3: Chọn vào Mint là hoàn tất!

2/ Nhận NFT zkGalxe Passport 
Dành cho các anh em đã mint NFT Galxe Passport, nếu chưa có NFT Galxe Pasport thì thực hiện theo hướng dẫn tại đây:

Bước 1: Truy cập trang web https://galxe.com/passport

Bước 2: Kết nối ví Metamask (Mạng lưới Binance Smart Chain và click Mint Now)

Bước 3: Xác nhận email và đồng ý các điều khoản

Bước 4: Gửi ảnh chụp CMND/CCCD mặt trước, sau và chụp ảnh để KYC

Bước 5: Chờ nền tảng xác nhận xong và mint.

Sau khi đã có NFT Galxe Passport thì anh em thực hiện tiếp theo hướng dẫn bên dưới để có thể NFT zkGalxe Passport từ Manta Network nhé!

Hướng dẫn mint NFT zkGalxe Passport

Bước 1: Truy cập trang web https://bit.ly/3BjiiUR và kết nối với ví Manta Wallet

Bước 2: Anh em chọn vào Verify Holder, kết nối với ví Metamask đã mint Galxe Passport rồi nhé

Bước 3: Chọn vào Mint là hoàn tất!

3/ Nhận NFT ARB Early Supporter zkPass
Dành cho các anh em đã nhận được Airdrop từ Arbitrum, anh em nhận được Airdrop từ Arbitrum rồi thì làm theo hướng dẫn bên dưới nhé:

Bước 1:Truy cập trang web https://bit.ly/3BjiiUR và kết nối với ví Manta Wallet

Bước 2: Anh em chọn vào Verify Holder kết nối với ví đã nhận Airdrop của Arbitrum,

Bước 3: Chọn vào Mint NFT là hoàn tất nhé!

Anh em tranh thủ dành 1 ít thời gian ra để mint các NFT sớm nhé, biết đâu sau này nhận được Airdrop thì êm.

4/ Nhận NFT ReadON zkPass
Bước 1: Tải app ReadON DAO trên điện thoại về (có cả IOS và Android), sau đó chọn Login with wallet để kết nối với ví Metamask của anh em (Nhập code ref để được thêm ưu đãi: 1G3114)'

Bước 2: Truy cập trang web https://bit.ly/3BjiiUR, sau đó kết nối với ví Manta Wallet ở trên và ví Metamask.

Bước 3: Chọn vào Verify Holder sau khi đã hiện Eligiblen thì ae chọn vào Mint là được nhé!

TrendingMore

Xem thêm