Advertisement

Hướng dẫn Airdrop nhận 500000 PEEW - Trend Meme coin 2023

May 23, 2023
Last Updated

 Hướng dẫn Airdrop nhận 500000 PEEW - Trend Meme coin 2023

Bước 1. Bấm vào đây

Bước 2. Điền địa chỉ ví của bạn 

(Ví metamask có kết nối mạng ARB-Xem cách kết nối tại đây)

Điền địa chỉ email của bạn

Vậy là xong.

Contract: 0x5D25C880adDA6E6A6D7edE05b40F7558fcaC9271

Đợi khi PEEW list sẽ thông báo qua email và bạn truy cập để claim

TrendingMore

Xem thêm