Advertisement

Thuật xử thế của người xưa-Ngô Nguyên Phi

March 19, 2023
Last Updated

 Thuật xử thế của người xưa thông qua những điển tích Trung Hoa để rút ra những bài học uyên thâm và đầy ngụ ý, nhằm hướng người đọc đến những giá trị chân thiện mỹ, góp phần giáo dục đạo đức lối sống của thanh niên.

Trong xã hội hiện đại, con người mải mê chạy theo những giá trị vật chất mà bỏ quên mất việc tu dưỡng đạo đức, lối sống. Xã hội càng phát triển bao nhiêu thì đạo đức xã hội lại càng băng hoại đi bấy nhiêu. Vì vậy, những câu chuyện trong Thuật xử thế của người xưa tuy đã trải qua hàng vạn năm nhưng vẫn còn vẹn nguyên giá trị đức dục. Cuốn sách góp phần định hướng người đọc đến các giá trị chân thiện mỹ trong cuộc sống.

1. Hữu dụng và vô dụng đều gặp họa

2. Hình ảnh một xử nữ

3. Không ở sao cho vừa lòng người

4. Chuyện con ve sầu và nước Ngô

5. Tiếng đàn bàn quốc sự

6. Thuần Vu Khôn thử tài Trâu kỵ


TrendingMore

Xem thêm