Advertisement

Thần linh

Văn khấn ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Văn khấn ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng Ý nghĩa:  Theo tục lệ xưa để lại, cứ vào ngày mồng Một và chiều tối ngày Rằm hàng tháng, các g...

TrendingMore