Showing posts with label Thông minh. Show all posts
Showing posts with label Thông minh. Show all posts

Với những kẻ vu khống và làm tổn thương bạn thì ''sự trả thù'' thông minh nhất chính là 2 chữ này Với những kẻ vu khống và làm tổn thương bạn thì ''sự trả thù'' thông minh nhất chính là 2 chữ này

   - Dù người khác có nói xấu mình bao nhiêu, thêu dệt về bạn như nào, cuối cùng nó cũng như cơn gió thoáng qua mà thôi, không chút sức lực,...

Read more »
May 06, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//