Advertisement

Tháng 3

Bài Văn Khấn Cúng Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3) theo văn khấn cổ truyền

Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3 mọi người không nổi lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Hàn thực c...

TrendingMore