Advertisement

Tảo mộ

Văn Khấn Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba) - Theo Văn khấn cổ truyền

Ông bà ta xưa chọn Tiết Thanh Minh là ngày cắt cỏ trên mộ và đắp đất lên mộ (tảo mộ).

TrendingMore