Showing posts with label Phật. Show all posts
Showing posts with label Phật. Show all posts

Chùa dạo này vắng quá! Chùa dạo này vắng quá!

 GNO - "Chùa dạo này vắng quá!" - Đó là lời than của một vị Tăng ở Cao nguyên, Đại đức Thích Lệ Đạo (trụ trì chùa Phước Duyên ở Kr...

Read more »
March 18, 2024

Ghi nhớ những lời Phật dạy - Để cuộc sống an nhiên Ghi nhớ những lời Phật dạy - Để cuộc sống an nhiên

Phật dạy mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại tâm. Vì vậy để có cuộc sống an nhiên, con người phải cải biến tâm tín...

Read more »
February 10, 2023

Tại sao đức Phật nói : "Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình?" Tại sao đức Phật nói : "Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình?"

Nhiều người cho rằng, kẻ thù của ta chính là kẻ xấu xa nào đó gieo rắc những đau khổ trong cuộc sống của mình; ai đó đã cản trở đi, lấy mất ...

Read more »
February 06, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//