Showing posts with label Nghèo. Show all posts
Showing posts with label Nghèo. Show all posts

'Cố gắng mãi vẫn nghèo' 'Cố gắng mãi vẫn nghèo'

Một người giàu lên là nhờ một người khác đang nghèo đi theo nhiều khía cạnh khác nhau. Thế nên, sẽ không có chuyện ai rồi cũng sẽ giàu cả.

Read more »
January 08, 2024

6 quan điểm về tiền bạc khiến bạn nghèo 6 quan điểm về tiền bạc khiến bạn nghèo

Thu nhập thấp hơn mức chi tiêu, không có tiết kiệm khiến nhiều người gặp khó khăn tài chính.

Read more »
November 21, 2023

6 kiểu người dù làm hùng hục cả đời cũng không giàu nổi: Tiền về chưa ấm tay lại đội nón ra đi 6 kiểu người dù làm hùng hục cả đời cũng không giàu nổi: Tiền về chưa ấm tay lại đội nón ra đi

- Ngỡ rằng cứ chăm chỉ làm việc thì sẽ có của ăn của để, tiền bạc nhiều lên theo thời gian, nhưng thực tế không phải vậy. Có 6 kiểu người dù...

Read more »
March 28, 2023

3 điềm báo trước về một tương lai nghèo khổ, túng quẫn: Không muốn khổ nhất định phải thay đổi ngay 3 điềm báo trước về một tương lai nghèo khổ, túng quẫn: Không muốn khổ nhất định phải thay đổi ngay

  Nếu bạn thậm chí không giữ lại được nổi 5%, và còn vay nợ khắp nơi, thì tình hình tài chính của bạn đang ở mức đáng báo động.

Read more »
March 28, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//