Showing posts with label Lương. Show all posts
Showing posts with label Lương. Show all posts

Những nhà giáo nào được hưởng lợi nhiều nhất khi Thông tư 08 có hiệu lực? Những nhà giáo nào được hưởng lợi nhiều nhất khi Thông tư 08 có hiệu lực?

Khi giáo viên về hưu sẽ có hệ số lương cao nhất là 6.38 (nếu là giáo viên hạng I sẽ có hệ số lương là 6.78) so với hệ số lương cũ trước đây ...

Read more »
April 20, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//