Advertisement

Giáo viên

Những nhà giáo nào được hưởng lợi nhiều nhất khi Thông tư 08 có hiệu lực?

Khi giáo viên về hưu sẽ có hệ số lương cao nhất là 6.38 (nếu là giáo viên hạng I sẽ có hệ số lương là 6.78) so với hệ số lương cũ trước đây ...

TrendingMore