Advertisement

Cầu

Văn khấn cầu tự - Theo văn khấn cổ truyền

Chuẩn bị lễ vật: - 13 tờ tiền -   13 loại quả khác nhau -   13 đồ chơi trẻ con. 

TrendingMore