Advertisement

Bình an

Ghi nhớ những lời Phật dạy - Để cuộc sống an nhiên

Phật dạy mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại tâm. Vì vậy để có cuộc sống an nhiên, con người phải cải biến tâm tín...

TrendingMore