Showing posts with label Đại học Quốc gia. Show all posts
Showing posts with label Đại học Quốc gia. Show all posts

Chi tiết lịch thi Đánh giá năng lực (HAS) năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội Chi tiết lịch thi Đánh giá năng lực (HAS) năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội

 - Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội công bố kế hoạch triển khai kỳ thi đánh giá năng lực (HAS) học sinh trung học phổ thông năm 2024.

Read more »
February 04, 2024
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//