Advertisement

Hướng dẫn đăng ký, kiếm DXP Token cùng CryptoGPT

March 09, 2023
Last Updated

 


Theo giới thiệu, hiện nay, cuộc cách mạng AI cho h
àng tỷ người dùng.

CryptoGPT là ZK Layer-2 cho phép bạn sở hữu khả năng kiếm tiền từ dữ liệu AI của mình. Biến mọi nhiệm vụ trong cuộc sống hàng ngày của bạn thành một nguồn thu nhập.

Chuỗi khối $GPT để kiếm tiền từ dữ liệu của bạn bằng AI.

Biến mọi nhiệm vụ trong cuộc sống hàng ngày của bạn thành một nguồn thu nhập.

Sử dụng các ứng dụng của chúng tôi trong thể dục, hẹn hò, trò chơi & giáo dục

CryptoGPT thu thập và đóng gói dữ liệu

Sở hữu dữ liệu của bạn và kiếm tiền từ việc bán nó

Đáp ứng cơ sở hạ tầng cho sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo

Các NFT trên chuỗi duy nhất lưu trữ dữ liệu hoạt động của bạn

Các thuật toán AI cần dữ liệu của bạn. Hiện tại, các công ty công nghệ lớn kiếm tiền từ điều này để trở thành những tập đoàn nghìn tỷ đô la. 

Hệ sinh thái CryptoGPT cho phép bạn xây dựng viên nang dữ liệu của mình để các yêu cầu phát triển AI có thể sử dụng nó – chỉ khi có sự cho phép của bạn và với số tiền bạn muốn.

Trình khởi chạy CryptoGPT

Mọi người trên internet đều có thể sử dụng Trình khởi chạy CryptoGPT và ngay lập tức bắt đầu thu thập dữ liệu về việc sử dụng ứng dụng của họ, trên bất kỳ ứng dụng hệ sinh thái nào.


Hướng dẫn đăng ký, kiếm DXP Token cùng CryptoGPT

Bước 1.  Bấm vào đây để đăng ký

Bước 2. Nhập thông tin đăng ký

- Email

- Tên (nên để rendom cho nhanh)

- Ngày sinh.

- Refcode: FWUOQFU

https://app.cryptogpt.org/referral?code=FWUOQFU

Vậy là xong

Đây chỉ là bước đăng ký danh sách kiếm tiền DXP cùng cryptoGPT. Sau này, khi dự án khởi động, chúng tôi sẽ thông báo trên website này

TrendingMore

Xem thêm