Advertisement

ZK-EVM

Giải pháp Layer 2 ZK-EVM Scroll gọi vốn 50 triệu USD

  Scroll, giải pháp zk-Rollups cho Ethereum sử dụng công nghệ zero-knowledge proof, đã thành công trong việc huy động vốn mới nhất với số ti...

TrendingMore