Showing posts with label Nguyễn Bính. Show all posts
Showing posts with label Nguyễn Bính. Show all posts

Đội đầu chung một lá sen tơ - Trường huyện, Nguyễn Bình -1938 Đội đầu chung một lá sen tơ - Trường huyện, Nguyễn Bình -1938

 Bươm bướm ngày xưa (Trường huyện) Nguyễn Bính-1938 _____________________ Học trò trường huyện ngày năm ấy Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ Nhữ...

Read more »
April 20, 2023

Hai đứa mình trông đến đẹp đôi... Hai đứa mình trông đến đẹp đôi...

Hoa với rượu                    Nguyễn Bính (1941)

Read more »
April 20, 2023

Làng mình khối đứa phải lòng mình đây - Qua nhà - Nguyễn Bính Làng mình khối đứa phải lòng mình đây - Qua nhà - Nguyễn Bính

  Qua nhà (Nguyễn  Bính -1936) ______________________________ __ Cái ngày cô chửa có chồng Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa Lối này lắm bưởi ...

Read more »
April 20, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//