Advertisement

Khôn ngoan

Người khôn ngoan sống trên đời thường không mở miệng khoe khoang 4 điều sau

 Với những người khôn ngoan, họ thường giữ kín 4 chuyện này chứ không dại mang đi khoe khoang với những người khác.

TrendingMore