Showing posts with label Cây nhãn. Show all posts
Showing posts with label Cây nhãn. Show all posts

Hướng dẫn kỹ thuật trồng nhãn - Mua giống nhãn ở đâu? Hướng dẫn kỹ thuật trồng nhãn - Mua giống nhãn ở đâu?

 Cây nhãn là cây ưa ánh sáng mạnh, thường sống ở những nơi có nhiệt độ cao ( 20 – 35o). Nhãn là cây chịu hạn, thích ẩm, sợ đọng nước. Cây nh...

Read more »
April 27, 2022
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//