Advertisement

Tổn thương

Với những kẻ vu khống và làm tổn thương bạn thì ''sự trả thù'' thông minh nhất chính là 2 chữ này

   - Dù người khác có nói xấu mình bao nhiêu, thêu dệt về bạn như nào, cuối cùng nó cũng như cơn gió thoáng qua mà thôi, không chút sức lực,...

TrendingMore