Advertisement

Nguyên tắc

8 nguyên tắc giao dịch chứng khoán bất bại của Livermore, giúp thăng hoa ngay cả khi thị trường biến động

 Đây đều là những nguyên tắc giao dịch kinh điển đã giúp Livermore trở thành huyền thoại đầu cơ, tượng đài vĩnh cửu trong giới chứng khoán.

TrendingMore